ochrona środowiska

Rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Jesteśmy podmiotem zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) jako zbierający zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, w którym widniejemy pod numerem ewidencyjnym E0011339Z.

srodowisko@vespe.pl